Empaticus
FOKUS! – Känslofärdigheter – Medkänsla

Tänk om… tankar om inre färdigheter