What happens when you put a monk in an MRI machine

Sourced through Scoop.it from: www.theatlantic.com

Faktum är att generositet ät det bästa sättet att aktivera kopplingar för positiva känslor i hjärnan. Hur medkänsla påverkar hjärnan och hänger samman med neuroplasticitet, och teoretiskt sätt även med förmågan att att bättre kunna anpassa sig till nya situationer – till livets med och motgångar.

www.mindfulnesskurser.nu