Vår inre värld är en spännande plats.

Hur vi förhåller oss till oss själva och världen omkring oss har aldrig varit viktigare än i denna distraktioners tid. Vilka inre färdigheter behöver vi kultivera för att framgångsrikt navigera en alltmer komplex värld?


achievement-agreement-arms-1068523.jpg

Företagslösningar

Inre färdigheter som grund för strategisk styrning av företag i en snabbt föränderlig värld är en affärsmöjlighet. Stresshantering brukar vara ingången, men den fulla potentialen i de kunskaper och färdigheter vi lär ut får de företag som förstår vikten av att strategiskt länka samman alla nivåer och delar av företagets aktiviteter. En medvetenhetsbaserad företagskultur som bygger på inre färdigheter är attraktivt - för personal, kunder, myndigheter och samhället i stort. En "corporate citizen" alla vill ha som vän.


Skolutveckling

Den medvetna undervisningen hjälper lärare hantera sin stress och ger dem kunskaper som förbättrar elevernas inlärning. Här lär sig lärare utforma och planera lektioner i inre färdigheter som stärker dem i sin yrkesroll och förmåga att hjälpa elever utveckla den motståndskraft och självkännedom som förbereder dem att navigera en föränderlig framtid. Personlig utveckling för professionell utveckling.


ungdomsfotboll.jpg

Starkare föreningar

Vardagshjältarna i svenskt föreningsliv har aldrig varit viktigare. Vi stärker dem i deras viktiga roll. Tendenser till fördomar, främlingsfientlighet och mobbning kan motverkas med kunskaper och tekniker för bättre sammanhållning. Vi har redskap och utbildningar för bättre resultat, ökad integration och ett mer pro-socialt föreningsliv genom föreläsningar och program för mindfulness, socialt och emotionellt lärande.