Contact page.JPG

Organisations-utveckling med fokus på välmående medarbetare.

 
 

Vår inre värld är en spännande plats.

Hur vi förhåller oss till oss själva och världen omkring oss har aldrig varit viktigare än i denna distraktioners tid. Vilka inre färdigheter behöver vi kultivera för att framgångsrikt navigera en alltmer komplex värld?

Fokuserad uppmärksamhet, känslokännedom, empati, medkänsla, mindfulness, kärleksfull vänlighet, förlåtande och tacksamhet är några av färdigheterna som utgör grunden för mänsklig blomstring. 


Skolutveckling

Den medvetna undervisningen hjälper lärare hantera sin stress och ger dem kunskaper som förbättrar elevernas inlärning. Här lär sig lärare utforma och planera lektioner i inre färdigheter som stärker dem i sin yrkesroll och förmåga att hjälpa elever utveckla den motståndskraft och självkännedom som förbereder dem att navigera en föränderlig framtid. Personlig utveckling för professionell utveckling. 


ungdomsfotboll.jpg

Starkare föreningar

Vardagshjältarna i svenskt föreningsliv har aldrig varit viktigare. Vi stärker dem i deras viktiga roll. Tendenser till fördomar, främlingsfientlighet och mobbning kan motverkas med kunskaper och tekniker för bättre sammanhållning. Vi har redskap och utbildningar för bättre resultat, ökad integration och ett mer pro-socialt föreningsliv genom föreläsningar och program för mental träning. 


dna-2566265.jpg

Föräldrautbildning

Ett gemensamt språk kring vår inre värld och samsyn kring hur vi människor fungerar gör det lättare att komma överens om vilka normer, regler och beteenden som är ok i just er familj. Med hjälp av tekniker för själv-reglering och effektiva redskap för att hantera stress, konflikter och starka känslor kan vi öka förståelsen och respekten för varandra - för att skapa en mer kärleksfull och välmående familj.


Medkänsla 

inom vård- och serviceyrken.

Skydd mot känslomässig utmattning, bättre vård och bättre service med inre färdigheter som fokuserad uppmärksamhet och medkänsla. Vårt program för ökad själv-medkänsla och pro-socialt beteende kan förbättra den mentala hälsan, sammahållningen och resultaten på din arbetsplats dramatiskt.