Det pågår en tyst revolution.
Inte till följd av en toppstyrd studieplansbaserad utbildningsreform, utan från en organisk, högmotiverad grupp av medvetna individer som utvecklar sin egen medkänsla och närvaro, som långsamt och ostoppbart skapar svallvågor av positiv förändring i världen.

Daniel Rechtschaffen

Det är lätt att fastna i skolans fokus på digitaliseringen och kunskapsmål. Vi tror på en skola med stark värdegrund - präglad av medkänsla och medveten närvaro - där personalens enhetliga användning av känslomässiga och sociala färdigheter skapar en trygg och inkluderande miljö som genomsyrar hela verksamheten. 

Den medvetna undervisningen

Onlineprogrammet består av en serie föreläsningar samt teoretiska och praktiska övningar. Det kan genomföras på distans eller kombineras med våra konsulttjänster med föreläsningar/temadagar. 

Den samlade kunskapen från USA's ledande experter inom socialt och känslomässigt lärande och mindfulness i ett komplett online lärarprogram. Designat för att underlätta skolpersonalens vardagsarbete och ge lärare alla de kunskaper och redskap de behöver för att själva kunna skapa lektioner och program för att arbeta med de fem domänerna av medvetenhet i skolan. 

 

PålOmega.jpg

konsulttjänster / Föreläsningar / temadagar

Vårt tvärdisciplinära team för  skolutveckling hjälper er transformera klimatet i skolan, och höja personalens kompetenser.  Med fokus på det pro-sociala klimatet och personalens och elevernas inre färdigheter kan positiva klimat för inlärning och nya inkluderande lärmiljöer skapas. Mental hälsa, social samvaro, medkänsla och respekt, inkluderande undervisning och jämlikhet är viktiga delar av en välfungerande skola. Vi integrerar specialpedagogik och inkluderande undervisning i den medvetna utbildningen. 

Vill du veta vad vi kan göra för er? Kontakta oss via knappen nedan. Vi skräddarsyr ett upplägg som passar just er skola och som utformas skolans nuläge och behov!

dobbearoundtheworld.jpg

spel och redskap

För att kunskaperna skall fastna behöver vi upprepa, träna, eller leka. Fysiska spelet EMORY eller appen Empatico lär de mindre barnen om känslor i form av memoryspel.

FOKUS! med Pål hjälper dig komma till tals med ältande tankar, stress och att utveckla din förmåga till medveten närvaro. 

 

Grästorpartikel.jpg
En av de viktigaste uppdragen skolan har idag är att lära barn och ungdomar de inre färdigheter de behöver för att kunna bli välmående, produktiva och ansvarstagande vuxna - så att de sedan kan vara med och skapa en trygg och välfungerande värld.
(Linda Lantieri)
Linda Lantieri, Dan Siegel, Lesley Booker, Pål Dobrin, Daniel Rechtschaffen, Shauna Shapiro, Gunilla Dobrin, Dawa Philips och Daniel Goleman på Omega center Mindfulness in Education conference.

Linda Lantieri, Dan Siegel, Lesley Booker, Pål Dobrin, Daniel Rechtschaffen, Shauna Shapiro, Gunilla Dobrin, Dawa Philips och Daniel Goleman på Omega center Mindfulness in Education conference.

Personlig utveckling före professionell utveckling

Vuxna behöver stressminskning, välmående, fokuserad uppmärksamhet och de andra vinsterna med mindfulness precis lika mycket, om inte mer, än vad unga gör. Därför börjar vi med de vuxna när vi integrerar mindfulness och inre färdigheter i skolor, föreningar och andra verksamheter.

Innan vi försöker introducera dessa färdigheter för unga kan vi ansluta oss till de hundratusentals lärare, tränare och instruktörer som redan befinner sig på sina egna introspektiva resor mot att bli klart skinande ljus av medveten närvaro och medkänsla.

Det är inte ovanligt att lärare och tränare upptäcker att en fantastisk förändring skett i sina grupper, inte från att ha lärt de unga något nytt, utan genom att de själva infinner sig utrustade med medveten närvaro och inre balans. Det är som att släppa en iskub i en kopp hett vatten och känna hur den svalnar. De andra lärarna och rektorn blir snabbt intresserade,
"Vad är det du gör med din grupp egentligen? Alla verkar så lugna och fokuserade."