Medveten undervisning - att lära unga inre färdigheter, med Daniel Rechtschaffen
Sep
23
to Sep 24

Medveten undervisning - att lära unga inre färdigheter, med Daniel Rechtschaffen

Skolor runt om i världen vänder sig till mindfulness och känslomässigt-socialt lärande som ett motgift för stigande stress, emotionell dysreglering och uppmärksamhetsproblem. I skolsystem som fokuserat på inre färdigheter är elever och lärare gladare, mer fokuserade, mer medkännande, känslomässigt reglerade och mindre påverkade av stress. Vilken skola vill missa chansen att höja provresultat, ha mindre bråk på skolgården och njuta av en lugnare skolmiljö?

View Event →