Back to All Events

Conscious Conference

De viktiga samtalen

Empaticus arrangerar Conscious Conference på Prana festival. Inträdet är gratis och 4st samtal kommer att hållas. Panelerna består av forskare, aktivister, entreprenörer, kampsportare, yogalärare och meditationslärare. Du kan läsa mer om programmet på www.consciousconference.org eller på www.pranafestival.com 

CONSCIOUS CONFERENCE TIDER OCH TEMAN

  1. Motstånd, civilkurage och samhällsutveckling - Lördag 11.30

  2. Social hållbarhet, medkänsla och ökad medvetenhet - Lördag 15
    (Individuellt och samhälleligt.)

  3. Ledarskap i turbulenta tider - Tillit och autenticitet - Söndag 11.30

  4. Ways to spiritual growth - Many goals many paths, - Söndag 15
    stress reduction or awakening?

Samtalen är modererade av Pål Dobrin.

Later Event: September 8
Meditation på Prana festival