Inre färdigheter för bättre business

Vi utvecklar personalen, transformerar kulturen och säkrar engagemanget.

Contact page.JPG

Organisations-utveckling inifrån och ut


medvetenhetsbaserad organisationsutveckling

Välmående personal ger välmående företag.

Det är inte svårare än så. Knyter vi träningen i inre färdigheter till bolagets värdegrund och mission är chansen för framgång flerdubblad. Vi hjälper er att ta fram en fungerade lösning för er arbetsplats. 

 
Chalmers Project CARE (0%2F8)  intro lecture .jpg

Finding joy at work through CARE

Project CARE utvecklades på uppdrag av Chalmers CSE för att arbeta med kultur och höga stressnivåer på institutionen. Projektet pågår och omfattar ett tiotal kurser, lika många introduktionsföreläsningar samt några sessioner av kompetensutveckling för ledningsgruppen. CARE är en förkortning av de olika färdigheter som projektet syftar till att vässa hos deltagarna. Fokus, Känslofärdigheter och Medkänsla för ökad Resiliens.


Medvetenhets-modellen

-ett ramverk för mänsklig- och organisatorisk utveckling. Det räcker inte att arbeta med den personliga resiliensen - vi utgår från ett vidare perspektiv för ökat engagemang genom tillhörighet och bättre relationer på arbetsplatsen.

Kronbee.jpg

Robert Kronberg

Kroppslig medvetenhet med Olympiern, landslagskaptenen och Sveriges bästa genom alla tider på 110-meter häck. Kronbee och Empaticus samarbetar kring välmående och målfokus på arbetsplatsen.

Föreläsningar

Frukostmöte SEB FOKUS.jpg

Inspireras och motiveras

Ibland behövs input i form av nya kunskaper och tankesätt för att komma vidare. Vad säger forskningen om hjärnan, känslorna, medkänslan och effektiviteten? Hur får man medarbetare att må bättre, känna psykologisk trygghet och mer engagemang?

Frukostmöte Connect Borås.jpg

Personaldagar

Slitit hårt på senaste och i behov av en energiboostande dag av föreläsningar, övningar och diskussioner? Vi väver in våra aktiviteter i ert existerande schema eller organiserar hela personaldagens program. Avslappningstekniker, kunskaper om hjärnan, team-building, tillit och känslofärdigheter presenterade på ett intresse- och tankeväckande sätt. 

“According to a McKinsey study of 80,000 leaders, 77% believe they do a good job of engaging their people and fostering productivity, yet 82% of employees disagree.

utbildningar

ladda ned (2).jpeg

CARE - Medkänsla i vården

Skydd mot empatitrötthet och känslomässig utmattning, bättre vård och bättre relationer med inre färdigheter som medkänsla och resiliens. En utbildning för människor som arbetar med andra människors starka känslor. Innehållet testkördes nyligen på 22st psykiater som arbetar med suicidnära patienter. CARE för vården kan förbättra den mentala hälsan, sammanhållningen och resultaten på din arbetsplats dramatiskt.

Frukostmöte Connect Borås2.jpg

FOKUS PÅ JOBBET

Vi lever i distraktionernas tid. Stresshantering och utvecklande av förmågan till fokuserad uppmärksamhet ger konkreta resultat. Stress, irritation och konflikter hämmar vår kognitiva förmåga.  

MEDKÄNSLA PÅ JOBBET

Äntligen har forskningen hunnit ikapp och visar på att organisationer med mycket medkänsla är effektivare, mer innovativa, tjänar mer pengar och har mer välmående personal. Vem vill inte arbeta på ett företag med varm gemenskap?

konsultverksamhet 

E_icons_3_HR_red+vit.png

CSR+HR=ENGAGEMANG 

Kombinera personalens personliga utveckling med företagets värdegrund och CSR arbete för ökad hållbarhet och större engagemang. Kan vi knyta det lilla till det stora i företaget möjliggörs en uppväxling som är bra för bolaget, för personalen och för omvärlden. 

Inre färdigheter

Vi skräddarsyr en utbildning för just din arbetsplats, förutsatt att det handlar om de områden vi är trygga med att vi kan förbättra: fokus, innovation, engagemang,  stresshantering, tillit, bättre relationerna med kunder och mellan personalen, medkänsla, känslofärdigheter och lite till. 

E_icons_1_Kurser_Red+vit.png

Ledarskapsutbildning

  • Själv-ledarskap

  • Autentiskt ledarskap

  • Transformativt ledarskap

Den gemensamma faktorn är att leda inifrån och ut. Att vara sann som ledare är nyckeln till engagemang och motivation.


 

Utbilda dig till meditationslärare

 

Några av våra kunder och uppdragsgivareKontakta oss här för mer information och offerter

Namn *
Namn