Föreningslivets roll i svenska samhället har aldrig varit viktigare.
Vi levererar kurser och redskap för att eldsjälarna som driver landets föreningar skall kunna arbeta med fokus, tillit, fördomar, målprogrammering, och medkänsla - för mer välmående ungdomar och bättre organisationsklimat. 

archery-472932.jpg

mindfulness

Idrottskvinnor och idrottsmän världen över har börjat upptäcka fördelarna med ökat fokus och ökad förmåga att slappna av för att ladda batterierna. Anslut dig till den ständigt växande skara av utövare och föreningar som skördar vinsterna med mer kroppsmedvetenhet, mental styrka, känslomässig balans och bättre självförtroende. 

team-sport-472909.jpg

team-building

Vi anordnar inspirerande och relationsbyggande events för er grupp. En temadag, en föreläsning som innehåller praktiska övningar eller vidarutbildning av era representanter så att de själva kan arbeta med gruppdynamik, sammanhållning och ökad förståelse för varandra. Fantastiska resultat är en produkt av välfungerande team.

soccer-1341849.jpg

idrottsmannaskap 

Vad innebär idrottsmannaskap? Vi kopplar värderingar till beteenden, tankar och känslor på ett transformerande sätt. Vem man är och hur man verkar i världen kan vara en källa till stor inre tillfredsställelse och nyckeln till mer äkta relationer och en meningsfylld tillvaro. Idrotten är så mycket mer än tävlan.