Back to All Events

Medveten undervisning - att lära unga inre färdigheter, med Daniel Rechtschaffen


  • Svenska Mässan Mässans gata Gothenburg, Västra Götalands län, 412 51 Sweden (map)

Mindfulness, medkänsla och självreglering - att ge barn och ungdomar redskap för livet"

Skolor runt om i världen vänder sig till mindfulness och känslomässigt-socialt lärande som en motpol till ökad stress, känslomässigt utagerande och uppmärksamhetsproblem. I skolsystem som fokuserat på inre färdigheter är elever och lärare gladare, mer fokuserade, mer medkännande, känslomässigt reglerade och mindre påverkade av stress. Vilken skola vill inte höja provresultat, ha mindre bråk på skolgården och njuta av en lugnare skolmiljö?

Vi är glada att kunna erbjuda denna två dagars utbildning med Daniel Rechtschaffen, författare till The way of Mindful Education - cultivating wellbeing in teachers and students.

Daniel var pionjär inom området medvetenhetsträning i skolan i USA och är idag en tongivande aktör inom området. Daniel har varit konsult vid framtagandet av kursplaner för organisationer som Mindfulness Without Borders, Mindful Schools och The Mindful Mothering Project. Han grundade the Mindful Education Institute och varje år organiserar han konferensen Mindfulness in Education på Omega center i New York med världsledande forskare och författare som presentatörer. Daniel har tillsammans med några av dessa tagit fram en lärarutbildning för skolpersonal och besöker Sverige i samband med lanseringen.

Daniel utbildar, föreläser och konsulterar för skolor runtom i världen som vill föra in medvetenhetsträning med känslomässig och social utveckling som en central del i sin verksamhet.

Detta event är en två dagars workshop för lärare, idrottsledare, föräldrar och de som arbetar/vill arbeta med ungdomar och vill hjälpa barn eller ungdomar att utveckla inre förmågor som resiliens, fokus och känslokännedom för att ge dem redskap för att navigera livets med- och motgångar och samtidigt lägga grunden för en bättre relation till sig själva.

Med kursens teori får ni ett språk för att prata om "inre upplevelser" och ni får lära er en rad praktiska tekniker för att arbeta tillsammans med impulskontroll, fokus, känslofärdigheter, avslappning, empati och medkänsla.   

Workshopen kombinerar teori med praktiska övningar och deltagare av båda dagarna erhåller ett diplom som styrker kunskaperna. 

Känner du igen dig i en vardag i skolan idag där elever använder mobilen istället för att hänga med i undervisningen? Rastlösa elever som springer in och ut, är stökiga och på olika sätt försvårar undervisningen? Elever som inte är närvarande mentalt sett och har du känt att alla "individuella behov och anpassningar" känns övermäktiga och undrat hur du ska hinna med detta? Är du också orolig över att elverna inte ska hinna lära sig det de behöver och har funderingar kring hur du skulle kunna bli ännu bättre lärare? Känner du ibland att vi inom skolan alltför ofta jobbar åtgärdande och "släcker bränder" istället för att använda ett främjande och proaktivt sätt att arbeta med oss själva och våra elever?

Misströsta inte, det finns avlastning, sätt att komma åt att jobba med detta och slippa känna dig stressad och otillräcklig. 

Den här workshopen är för er som arbetar inom skolans värld och är intresserade av hur man kan utveckla skolans befintliga lärmiljöer så att de stödjer utvecklingen av inre färdigheter som impulskontroll, koncentrationsförmåga, medkänsla, känslomässig själv-reglering och resiliens. Det är sätt att arbeta på som stödjer samvaron, samarbetet och respekten mellan elever och lärare inom skolan. Dessutom undersöker vi hur det stödjer både elevers och lärares hälsa, närvaro och förmåga att hantera yttre krav och upplevd stress. 

Den här workshopen kan också visa nya vägar för oss som arbetar inom skolan. Den visar även hur vi kan integrera detta inom specialpedagogik och i vår redan befintliga vardag, utan att uppleva "merarbete". Workshopen syftar också till att ge nya verktyg för skolans övergripande uppdrag. I dagens skola finns en strävan att frångå exkludering av elever som befinner sig i behov till att arbeta för inkludering av alla i gruppen. Det finns en strävan att utveckla gruppanpassningar som gynnar alla, även de med behov av mer avancerade utmaningar samt en strävan att integrera vårt arbete med social och global hållbarhet i den dagliga verksamheten (finns i våra styrdokument och stöds av modern skolforskning). Den medvetna utbildningen och arbetet med inre färdigheter visar vägar för att implementera just detta arbete. 

Målgrupp:
lärare, skolpersonal, elevhälsa, idrottsledare, föräldrar och alla andra som jobbar med att hjälpa unga på olika sätt.

Innehåll:

  1. Inspiration 25%

  2. Egen praktik  20%

  3. Teori/fakta  30%  (de fem domänerna av medvetenhet, inlärningsmålen i den medvetna undervisningen, kunskap om hjärnan)

  4. Att lära ut till unga 25 %

Workshopen hålls på engelska. 

Pris: 1850kr/pp för två dagar, 1050kr/pp för en dag.
(Vi har några stipendieplatser, kontakta oss om du har begränsade resurser)
Swish: 123 041 72 20
Bankgiro: 775-3007  
Ange namn och tel och  e-mail vid anmälan. 
Först till kvarn, begränsat antal platser Anmälan genom betalning, är bindande men platsen kan överföras till vän eller kollega vid förhinder.
Plats: OBS, ny location, Svenska Mässan Göteborg.

Mer info om innehåll och upplägg, klicka här.

Vi lever i tider av yttre press och inre stress. Denna helgworkshop är framtagen för er som vill förbättra era kunskaper om inre färdigheter och utveckla ert arbete med unga. Syftet är att ge er redskap för att navigera den inre världen och på så sätt kunna hantera det moderna samhällets press och stress. Samtidigt får ni chansen att lära av en av världens främsta experter inom området.

Later Event: March 11
Känslor