Något hoppfyllt föddes i Göteborg under valhelgen

Den 8-9 sept arrangerades Prana festival i Göteborg med ambitionen att bli världens vänligaste festival. Där på en scen mitt i vimlet av hälso- och träningsentusiaster samtalade paneldeltagarna i pilotomgången av konceptet Conscious Conference. Målsättningen var att ge plats åt de där viktiga samtalsämnena som inte får utrymme på så många andra ställen.

Medvetenhet som både målsättning och tillvägagångssätt

Conscious Conference (CC) är ett koncept som bygger på två delar. Båda har med medvetenhet att göra. Den första delen gäller kvalitén på närvaron bland de som deltar. Den andra delen refererar till ämnesvalen. Conscious Conference släpper lös kraft genom dessa mänskliga möten där noggrant sammansatta konstellationer av deltagare belyser viktiga teman ur olika perspektiv. Syftet är att sprida viktig kunskap och ytterst om att driva på en samhällsutveckling grundad i ökad medvetenhet.

Gott och ont eller Medvetenhet och ignorans.

Den något speciella utgångspunkten för samtalen i CC är att det mesta av det som kan ses som ont i människors beteenden och i världen i stort egentligen är en följd av ignorans, okunskap, att inte veta bättre. Botemedlet mot ignorans är ökad kunskap. Den sortens kunskap som leder till förståelse och till högre nivåer av medvetenhet. Några av argumenten för kultiverande av vänlighet sammanfattades i festivalens vänlighetsmanifest: Varför vänlighet och medkänsla?

Kvalitén på närvaron.

När samtalen startade slöt deltagarna ögonen och blev ledda i en kort guidad meditation för att samla uppmärksamheten i nuet och landa i en lite mer avspänt och mer fokuserat tillstånd.

Ämnesvalen och paneldeltagarna

Under de två dagarnas festival fick vi bl.a höra Socialminister Annika Strandhäll samtala med Mina Dennert (#jagärhär), en journalist som vigt sitt yrkesliv åt att främja demokratin genom att motverka hat och falsk information online, med Mikael Baaz, docent och motståndsforskare från Handelshögskolan och Pilo Stylin, konsulent på Budo & Kampsportsförbundet och ambassadör för vikten av att lära unga behärska kroppen och rörelsen.

Samtalen handlade om spelreglerna för den demokratiska processen, normaliseringen av hat, de antidemokratiska krafterna som sveper över världen, om vikten av att lära unga behärska kroppen och rörelsen och om hur idrotten är en mötesplats över kulturella, sociala och ekonomiska gränser, en mötesplats som blir allt viktigare när klyftorna i samhället ökar. Vi diskuterade även jämställdhet och hur vi bäst åstadkommer en positiv samhällsutveckling så snabbt som möjligt. Svaret var att satsa på de unga, hur inkluderande normer och beteenden redan formas med frivilligorganisationernas och skolans hjälp och att medvetenhetsökning är smittsamt, från unga till gamla. Vi konstaterade att hela samhället befinner sig i ett uppvaknade, hur de inre färdigheter och det intresse för självkännedom och att förmågan att se på sig själv och sina tankemässiga och känslomässiga svängningar objektivt är själva motorn bakom den ökande medvetenheten, individuellt likväl som organisatoriskt och globalt. Vi förstår och knyter an bättre till andra genom att förstå och älska oss själva mer.

Därefter samtalade representanter för olika andliga inriktningar kring likheter och olikheter. Det var Benjamin Gerber, representant från Judiska församlingen, Agneta Wallenstam, pastor inom Equmeniakyrkan, Ashar Khan, en Sufi (Sufism) och Johanna Hector, Yogalärarutbildare. Talarna utbytte tankar kring social hållbarhet, utmattningssyndrom, vad som menas med visdom och hur vi ökar vår medvetenhet. De hann även beröra vikten av vila och kontemplation och diskuterade huruvida medkänslan och visdomen är gemensamma attribut som kännetecknar hängivna utövare av alla olika andliga traditioner. Det väckte tankar hos mig, det är något av en hjärtefråga:

Kan vi nå bortom tribalismens exkluderande indelning i Vi och Dem genom utveckling av global medkänsla?

Med medkänsla både som målsättning för och måttstock på andlig utveckling? Eller med andra ord: Kan vi finna ett språk som är neutralt, tillhör alla och inte är reserverat för eller upprör någon?

Näst ut på scen var Peter Grönberg chef för kultur och ledarskap inom VOLVO och psykologen Gabriela Jones som samtalade med Julia Norinder, HR-och kommunikationsansvarig för SIDA och den medvetenhets-ökande hälsoentreprenören Maria Linghult. Det föll sig högst naturligt för alla i denna specifika panel att mötas i närvaro. Med sin uppmärksamheten stadigt grundad i nuet utbytte de tankar och idéer om vägar till ökad medvetenhet på jobbet.

De pratade om ledarskapet, om vad medkänsla egentligen innebär och om den självkännedom och autenticitet som kännetecknar en god ledare. De pratade om de skadliga effekterna av mäthysterin men att det inte alltid är fel att mäta utan att vi kanske snarare mätt fel saker. De pratade om hur befriande det känns att forskningen hunnit ikapp och nu visar på lönsamheten i inkluderande arbetsplatskulturer, medkänsla och inre färdigheter. Vi pratade om den pågående globala medvetenhetsökningen och hur den yttrar sig. Ett annat tema var hur vi upptäcker och bäst hanterar dem som får andra att må dåligt på jobbet. Vi pratade om faran med alltför dominanta vänster-hjärnhalvor och om det vackra i att se människor hitta hem, finna sitt center och agera mer utifrån hjärtat och inte bara ifrån hjärnan.

Vi pratade om skillnaden mellan att säga att ledare har goda egenskaper och att de har färdigheter och mellan att kritisera en person och en handling. Om vikten av att vara autentisk och hur psykologisk trygghet ger exceptionella team.

En höjdpunkt var när vi fick höra att den kollektiva intelligensen är som högst när alla i en grupp får lika mycket plats och blir hörda. Vi konstaterade hur bra vi är på det i förskolan och hur vi därefter tappar bort det på vägen. Vi pratade om det svåra i att inte falla i duktigfällan och om rädslan för vad som händer med vårt samhälle. Det var både förtvivlan och hopp.Vi pratade om att det finns gott om hopp och ljuspunkter i denna tid av extremer. Att vi befann oss på en. Vi fick även kloka inspel av häcklöparen Robert Kronberg som kikade förbi efter sin klass.

Sist ut var samtalet om vägar till andligt växande. Det handlade om den stora spännvidden av olika målsättningar som präglar besökarna på festivalen, från de som söker stresshantering och vägar tillbaka till hälsa efter utmattningssyndrom till de som befinner sig i djupare andligt sökande. Det är vackert att dessa vitt skilda målsättningar kunde samexistera på en och samma festival. Tack Greta, Raghunath och Leo Silversol för intressanta tankar kring mänsklig utveckling.

Vackrast med de två dagarna på Bananpiren var nog ändå de två arrangörerna David Eneroth och Andreas Hectors ambition att Prana skall bli världens vänligaste festival. Du kan läsa mer om det och och de nytänkande tillvägagångssätten de har för att sprida den #goagöteborgsandan och få besökarna att #vågavisamedkänsla här.

När festivalen var över kl. 18 på söndagen, efter min avslutande föreläsning / guidade meditation på tema Hjärtats förmågor, var det dags att riva scenen. Övertrött men med oanade krafter kunde jag inte sluta le. Vi hade skapat något unikt, och det här var bara pilotomgången. Tusen tack till paneldeltagare, besökare och arrangörer för att vi fick testa konceptet Conscious Conference tillsammans med er. Den välvilja de inblandade visad när de trots regnet tog sig till Bananpiren för att dela med sig av sina insikter och kunskaper (utan att begära ersättning dessutom) är djupt hoppingivande. Det finns så många goda krafter - så många som kämpar för ett bättre samhälle. Glöm inte det nästa gång du överväldigas av dystra tankar kring framtiden. Tillsammans är vi starka.

Bäst av allt är att arrangörerna var så nöjda att CC kommer att utgöra en central del av Prana festival nästa år med bättre exponering och streaming-lösning för att föra ut de fantastiska samtalen till fler. Göteborg har med andra ord fått en mötesplats för frågor rörande social hållbarhet. Ambitionen är att bli en västsvensk motor för den samhällsutveckling baserad på ökad medvetenhet och medkänsla som världen så desperat behöver.

Framtiden känns spännande. Hoppas vi ses nästa år.

Fler texter och artiklar av Pål Dobrin.

 1. Skydd från känslomässig utmattning genom medkänsla?

 2. Medvetna konferenser och affärsmöten

 3. Kreativitet och tekniker för att transformera sinnet

 4. Tillit och medkänsla i samhället

 5. När hela havet stormar.

 6. Vad är Emotionell Intelligens

 7. Självförakt och medkänsla

 8. Vikten av Emotionell Intelligens i Business 

 9. Själv-vård för människor som bryr sig om andra 

 10. Vad är hemligheten?

Läs hela artikelserien "Medveten undervisning" 

 1. Stressen och skolan, (del 1)

 2. Ungas rätt till stöd, diagnos eller inte? (del 2)

 3. Empati, mobbning och kroppsmedvetenhet (del 3)

 4. Inlärningsmålen för Den medvetna undervisningen (del 4)

 5. Känslor i skolan och känslor på kartan.

 6. Elevers behov och framtidens lärare