ledarskapsutveckling

Tänk om... självkännedom och självreglering.

Tänk om... självkännedom och självreglering.

Tankar om personlig utveckling i en föränderlig värld.
Hur ser självkännedom och självreglering ut i praktiken? Vilka områden kan vi utvecklas inom och hur ser en sådan utvecklingskurva ut? Tänk om vi kunde prioritera utvecklandet dessa färdigheter på jobbet, i skolan och i hemmet. Med ökad känslighet och större självkännedom blir det lättare att självreglera, att förhålla oss till en föränderlig värld på ett konstruktivt sätt.