Tänk om... självkännedom och självreglering.

Kroppen

Tänk om vi när vi vaknade på morgonen med stress och oro inombords hade förmågan att låta vår uppmärksamhet sjunka in i kroppen, mjukt omfamna de fysiska aspekterna av stressen och oron med vår medvetna närvaro och under några minuter känna hur lager efter lager sakta men säkert smälte bort i takt med varje ut-andning.

Tankarna

Tänk om ökad kroppsmedvetenhet gav oss lite distans till våra tankar, fick oss att inse att vi tänker konstant, tvångsmässigt och oftast smälter samman med tankarna utan att vara medvetna om dem.

Tänk om förmågan att ha uppmärksamheten inom ramen för kroppen ledde till att vår mentala frånvaro, vårt dagdrömmande, vårt konstanta inre kommenterande och värderande av omvärlden lugnade ned sig en smula.

Tänk om det innebar att vi inte längre rycktes med lika lätt av negativa tankar, att det minskade både ältande av misstag i det förflutna och katastroftankar kring framtiden.

Känslorna

Tänk om vi kunde uppfatta, känna igen, sätta ord på, observera, härbärgera och till och med reglera känslor i kroppen.

Tänk om det ledde till att vi kunde utveckla en direkt förståelse för hur tankar och känslor påverkar varandra, en förståelse för att starka känslor föder tankar som försöker bekräfta känslorna som sanning - och bli fria att välja vårt beteende istället för att blint styras av våra känslor.

Tänk om vi kunde lära oss att komma ur känslotunneln (perioden av att inte vara vid sina sinnens fulla bruk som uppstår i samband med starka känslor), och snabbare återfå vår fulla mentala kapacitet och förmåga.

Tänk om vi när vi i en livssituation märker att vi är på väg att bli arga och säga något hårt eller elakt till en vän, kund eller kollega kunde bli medvetna om vad som höll på att hända, stanna upp och med hjälp av andningen, släppa taget om ilskans grepp genom att mjuka upp spänningarna i kroppen som hänger samman med känslan.

Tänk om vi kunde uppfatta känslor bättre hos våra medarbetare och hos våra kunder, och med hjälp av den kunskapen välja våra ord, bekräfta deras känslor och på så sätt öka förståelse, engagemang att bygga en bättre relationer.

Hjärtat

Tänk om vi kunde lära oss att generera tillstånd av kärleksfull vänlighet i kropp och sinne med hjälp av visualisering, positiva affirmationer och mentala blommogram.

Tänk om det gjorde att vi blev mer tillfreds, tryggare och mindre irriterade på människorna i vår omgivning. Att alla andra blev lite mindre idioter.

Tänk om vi fick lite tid för detta varje dag, och vi med uppmärksamheten inåt kunde uppfatta våra djupaste önskningar och anpassa våra liv efter vad vi finner verkligt viktigt - och på så sätt komma i kontakt med kraften av att leva ett liv fyllt av mål och mening.

Tänk om vi på så sätt ökade motivationen att skapa livsstilsvanor som var långsiktigt bra för oss själva  och bra för vår omgivning.

Tänk om vi tog som vana att göra snälla saker mot andra människor när vi känner oss nedstämda, frustrerade eller irriterade, och upptäckte att vår nedstämdhet eller irritation blev som bortblåst när vi såg dem lysa upp av glädje av våra vänliga handlingar.

Medkänslan

Tänk om vi kunde utveckla den del av oss själva  som är motiverande, accepterande, tröstande, peppande och förstående så att självkritiken och otillräcklighetskänslan överröstades.

Tänk om denna själv-medkänsla ledde till att vi kände vänlighet inför och medkänsla med alla andra människor på planeten, eftersom de delar vår sårbarhet för inre kritik, katastroftankar, mentala orenheter och starka känslostormar.

Tänk om vi sakta men säkert inser att vi har sökandet efter lycka och önskan om att undkomma lidande gemensamt med alla andra människor - och att den insikten leder till att en stark känsla av samhörighet med alla levande varelser.

Tänk om vi alla kunde träna dessa mentala färdigheter och förmågor tillsammans - på arbetsplatser, i hemmet, på skolor och inom föreningslivet.

Hur skulle världen se ut då?

Mental balans och lycka är färdigheter som kan tränas.

Ⓒ Pål Dobrin 2015. 

Fler texter av Pål Dobrin
Tillit och medkänsla i samhället
Elevers behov och framtidens lärare
När hela havet stormar.
Vad är Emotionell Intelligens
Självförakt och medkänsla
Vikten av Emotionell Intelligens i Business 
Själv-vård för människor som bryr sig om andra 
Vad är hemligheten?