Särskilt begåvad vs gifted

Vad innebär särskilt begåvad?

Definitionen är mycket diffus. Enligt Skolverkets stödmaterial är ca 5 procent särskilt begåvade, varav en del elever både är särskilt begåvade och har en funktionsnedsättning. Internationellt används begreppet twice exceptionell(2e), vilket innebär hög intelligens tillsammans med psykiatrisk diagnos exempelvis adhd. Hög intelligens kan maskera symptom på ADHD samtidigt som kompensationsstrategier hos en mycket intelligent individ kan öka risken för missad diagnos. Vid karakteristiska kliniska fynd, med reservation för hyperaktivitet, är ADHD fortfarande en aktuell diagnos vid hög intelligens (Rommelse et al., 2016) Ett exempel på en person som var 2e är John Nash.

Vad är skillnaden på särskilt begåvad och gifted?

Gifted används i USA som benämning på högt begåvade. Det är inte möjligt att uttala sig om skillnader på två så diffusa begrepp. Däremot värderar APA(American Psychological Association) i sitt stödmaterial faktorer som motivation, interpersonell kommunikation och samvetsgrannhet högre än de värderas i Skolverkets stödmaterial. Teorier om begåvning har varierat mellan enbart fokus på IQ till enbart fokus på träning. APA hänvisar bl.a. till en vetenskaplig artikel där giftedness definieras som att vara en av de allra främsta på sitt område. Förutsättningen för att nå dit är tillräckligt hög intellektuell förmåga och träning tillsammans med psykosociala faktorer. (Subotnik et al., 2011) Enligt den synen är motivation en förutsättning för att uppnå giftedness. Annars kan en person oavsett intelligensnivå bli sittandes filosoferande på en sandstrand blickandes ut mot öppet hav hela livet. Ett exempel på en person som är gifted är Christer Fuglesang.

Av Malin Lundqvist